Latex verdikker (Lathix)

Is een additief voor de latex vormrubber. Dit om de rubber te verdikken zonder afbreuk te doen aan de
scheurvastheid of de kwaliteit van het eindproduct.

Meer informatie