Wat is curen en hoe wordt het gebruikt?

In zijn algemeenheid wordt in het kader van composieten onder curen verstaan het uitharden van epoxyhars. 
Praktisch gezien wordt echter vaak bedoeld het onder een verhoogde temperatuur beter laten uitharden van de epoxyhars. 
De temperatuur waarmee gecured wordt is afhankelijk van o.a. de harssoort, de toevoegmiddelen etc. en varieert grofweg van 50C tot 150C.

Door het gecontroleerd toevoegen van warmte wordt een betere polymerisatie (uitharding) van de epoxyhars verkregen wat de stabiliteit, materiaalsterkte en resistentie tegen warmte en chemicaliën drastisch verhoogd.