Wat is geltijd of potlife?

Wanneer de verharder aan de polyesterhars is toegevoegd, komt een chemische reactie op gang. In het begin blijft de hars nog enige tijd vloeibaar, dit noemt men de geltijd, potlife of de verwerkingstijd. Dit is de tijd waarin we de hars kunnen aanbrengen. Wanneer deze voorbij is treedt vrij plotseling een verdikking van de hars op en ontstaat een gelatine-achtige massa. De hars kan dan niet meer worden verwerkt. De gelei gaat langzaam over in een wat steviger, rubberachtige toestand om vervolgens geheel gehard te worden. 

Evenals de geltijd is de uithardingstijd afhankelijk van een aantal factoren, een van de belangrijkste is temperatuur en het percentage harder. Onder 15 graden dient er niet meer met polyesterhars te werken. De uithardingsreactie komt dan  niet meer op gang.

Hoe warmer de omgeving of product hoe sneller de hars zal geleren en uitharden. 

Potlife of Geltijd is dus de tijd gedurende de hars na het toevoegen van de harder nog bruikbaar is. De potlife is bij 20ºC. ca. 25 minuten.

Bij hogere temperaturen wordt deze tijd nog iets korter. Bij lagere temperaturen wordt deze tijd dus langer b.v. bij 15ºC. is de potlife ca. 45 minuten.

Deze tijden kan men nog iets varieren door meer of minder MEKP-harder toe te voegen (tussen 1 en 3%)