Wat wordt bedoeld met "Isoftaal" en waartoe dient het?

De benaming Isoftaal zure hars wordt gebruikt om aan te geven dat deze specifieke polyesterhars een hogere resistentie heeft tegen vocht (hydrolyse bestandheid) en chemicaliën en tevens een hogere mechanische sterkte bezit dan de standaard ortoftaal zure polyesterharsen.

Het volgende overzicht geeft een aantal verschillende polyesterharsen met telkens hogere chemie-resistentie en mechanische waarden:

  • Orthoftale hars
  • Isoftale hars
  • ISO-NPG hars (isoftale hars met NPG-groepen)
  • Tereftale hars